Politica de confidentialitate

Reguli generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

         Pentru a ne respecta angajamentul de a oferi servicii medicale la cele mai inalte standarde profesionale, dorim sa implementam cele mai inalte standarde de confidentialitate si transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam, prelucram sau transmitem in activitatea noastra curenta.

        SENARIUS, in calitate de prestator autorizat de servicii medicale, colecteaza, prelucreaza si transmite date cu caracter personal, in conformitate si cu respectarea regulilor si principiilor stabilite prin legislatia in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (inclusiv dar nelimitativ cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date  GDPR), in masura si pentru scopul de:

– a indeplini actul / serviciile medical(e) convenite cu pacientul / beneficiarul actului / serviciilor medical(e); si/sau

– a respecta obligatii legale, inclusiv dar nelimitativ cele instituite cu privire la intocmirea si pastrarea registrelor si evidentelor cu caracter medical sau fiscale; si/sau a respecta un interes sau o cerinta de ordine public; si/sau marketing si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor medicale oferite.

    Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt urmatoarele:numele, prenumele, adresa de domiciliu/adresa profesionala/adresa de resedinta, Cod Numeric Personal, numar de telefon. Aceste date pot fi ale pacientului persoana fizica sau ale persoanei fizice reprezentant al unei societatii care ne este client/beneficiar al serviciilor medicale;

     Date sensibile sau confidentiale prelucrate in baza actului/contractului de prestare a serviciilor medicale sau comunicate in mod voluntar de catre pacient/reprezentant, in scopul executarii serviciilor medicale, precum: date privind starea de sanatate,informatii privind orice chestiuni medicale care va privesc, date privind membrii familiei, date privind situatii financiare;

      In contextul serviciilor medicale prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra alte categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenenta la un cult religios, date privind apartenenta la diverse entitati asociative, date cu privire la infractiuni, condamnari penale sau executarea unor pedepse privative de libertate, date privind originea rasiala sau etnica, caracteristici genetice sau orientare sexuala, date biometrice;

       Detalii ale vizitelor pacientilor la sediul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul in care am interactionat pe durata prestarii serviciilor medicale.

     SENARIUS nu divulga datele personale colectate catre terte parti neinteresate. Putem dezvalui date cu caracter personal catre categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale sau catre care se comunica in mod obligatoriu datele personale, precum:

– atii medici sau alte forme de exercitare / prestare a serviciilor medicale sau conexe cu care colaboram in vederea realizarii serviciilor medicale contractate cu pacientii/beneficiarii nostri;

– instante judecatoresti precum si alte institutii/autoritati/agentii publice;

– furnizorii implicati in mod direct/indirect si/sau in stransa legatura cu serviciile medicale contractate cu pacien?ii/beneficiarii nostri (cum ar fi servicii IT, institutii bancare, asiguratori).

– in ceea ce priveste datele personale, in conformitate cu legislatia in materie, persoana in cauza (pacientul titular/ parintele / reprezentantul legal al persoanei(a) mai sus mentionate, beneficiar al serviciilor medicale) cu privire la care colectam, prelucram sau transmitem date personale, are si poate exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

            – dreptul de acces la datele personale care privesc respectiva persoana;

            – dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale, atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

            – dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le detinem referitoare la persoana in cauza;

           – dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus, a fost retras consimtamantul, prelucrarea respectiva este contrara legii);

             – dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor personale, in anumite circumstante;

            – dreptul de a depune o sesizare catre subscrisa si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;

             – dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale personale;

             – dreptul de a retrage consimtamantul sau, in orice moment, cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consimtit anterior;

             – dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicittri catre subscrisa in cazul in care noi am publicat in mediul on-line anumite date personale cu privire la care persoana in cauza solicita stergerea acestora;

             – dreptul la portabilitatea datelor personale, care permite persoanei in cauza si primeasca o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la respectiva persoana sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de respectiva persoana;

           – dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor personale, de catre operatorul de date personale.

  Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in vigoare privitoare la pastrarea datelor si documentelor. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal, in ceea ce priveste numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesionala, adresa de resedinta, C.N.P., num?r de telefon, , adresa de email, nr. si serie carte de identitate, sau alte date personale pe cale le colectam cu ocazia incheierii actului/contractului privind prestarea serviciilor medicale, sunt pastrate pe o perioada de 10 ani, in baza Art. 25 din Legea 82/1991.

        Retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consimtit anterior persoana in cauza, nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care este retras consimtamantul, SENARIUS nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale respectivei persoane si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea respectivelor date cu caracter personal. SENARIUS va putea, totusi, prelucra respectivele date cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru a continua prelucrarea datelor personale.

       SENARIUS va inceta prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul in care nu mai sunt necesare in mod rezonabil pentru scopurile mentionate mai sus, ori atunci cand este retras consimtamintul (daca este cazul) si daca nu mai exista motive legitime ori imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre SENARIUS a datelor respective si care ar prevala asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei in cauza sau daca respectivele date personale nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in fata instantelor judecatoresti.

           Mai multe informatii, complete si permanent actualizate, privind prelucrarea datelor personale le puteti consulta pe site-ul nostru, la adresa www. Senarius.ro, sau ne puteti contacta prin email la adresa: senariuscj@yahoo.com, sau telefonic la numarul 0728001815 sau va puteti adresa direct personalului SENARIUS, la sediul nostru de la adresa Cluj-Napoca, calea Motilor 6-8,parter.

     Daca persoana in cauza doreste sa exercite drepturile mai sus mentionate cu privire la protectia datelor cu caracter personal, persoana in cauza ne poate contacta, folosind detaliile de contact anterior precizate.

Scroll to Top