Centrul Medical SenariusS

Noutati

Specialistul nostru in nutritie va ofera consiliere si diete personalizate pentru a va ajuta sa fiti sanatosi si sa aveti greutatea dorita.

Programul Clinicii

Banner

Programari Consultatii

Banner
Politica de confidentialitate PDF Print E-mail

Reguli generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Pentru a ne respecta angajamentul de a oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde profesionale, dorim să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm sau transmitem în activitatea noastră curentă.

SENARIUS, în calitate de prestator autorizat de servicii medicale, colectează, prelucrează și transmite date cu caracter personal, în conformitate și cu respectarea regulilor și principiilor stabilite prin legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal (inclusiv dar nelimitativ cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date – GDPR), în măsura și pentru scopul de:

 • a îndeplini actul / serviciile medical(e) convenite cu pacientul / beneficiarul actului / serviciilor medical(e); și/sau
 • a respecta obligații legale, inclusiv dar nelimitativ cele instituite cu privire la întocmirea și păstrarea registrelor și evidențelor cu caracter medical sau fiscale; și/sau
 • a respecta un interes sau o cerință de ordine publică; și/sau
 • marketing și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor medicale oferite.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 • Numele, prenumele, adresa de domiciliu/adresa profesională/adresa de reședință, Cod Numeric Personal, număr de telefon, număr de fax, număr și serie Carte de Identitate, adresa de poștă electronică. Aceste date pot fi ale pacientului persoană fizică sau ale persoanei fizice reprezentant al unei societăți care ne este client/beneficiar al serviciilor medicale;
 • Date sensibile sau confidențiale prelucrate în baza actului/contractului de prestare a serviciilor medicale sau comunicate în mod voluntar de către pacient/reprezentant, în scopul executării serviciilor medicale, precum: date privind starea de sănătate,informații privind orice chestiuni medicale care vă privesc, date privind membrii familiei, date privind situații financiare;
 • În contextul serviciilor medicale prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra alte categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenența la un cult religios, date privind apartenența la diverse entități asociative, date cu privire la infracțiuni, condamnări penale sau executarea unor pedepse privative de libertate, date privind originea rasială sau etnică, caracteristici genetice sau orientare sexuală, date biometrice;
 • Detalii ale vizitelor pacienților la sediul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care am interacționat pe durata prestării serviciilor medicale.

SENARIUS nu divulgă datele personale colectate către terțe părți neinteresate. Putem dezvălui date cu caracter personal către categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale sau către care se comunică în mod obligatoriu datele personale, precum:

 • alți medici sau alte forme de exercitare / prestare a serviciilor medicale sau conexe cu care colaborăm în vederea realizării serviciilor medicale contractate cu pacienții/beneficiarii noștri;
 • instanțe judecătorești precum și alte instituții/autorități/agenții publice;
 • furnizorii implicați în mod direct/indirect și/sau în strânsă legătura cu serviciile medicale contractate cu pacienții/beneficiarii noștri (cum ar fi servicii IT, instituții bancare, asigurători).

În ceea ce privește datele personale, în conformitate cu legislația în materie, persoana în cauză (pacientul titular/ părintele / reprezentantul legal al persoanei(a) mai sus menționate, beneficiar al serviciilor medicale) cu privire la care colectăm, prelucrăm sau transmitem date personale, are și poate exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele personale care privesc respectiva persoană;
 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale, atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem referitoare la persoana în cauză;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile menționate mai sus, a fost retras consimțământul, prelucrarea respectivă este contrară legii);
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale, în anumite circumstanțe;
 • dreptul de a depune o sesizare către subscrisa și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale;
 • dreptul de a retrage consimțământul său, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consimțit anterior;
 • dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către subscrisa în cazul în care noi am publicat în mediul on-line anumite date personale cu privire la care persoana în cauză solicită ștergerea acestora;
 • dreptul la portabilitatea datelor personale, care permite persoanei în cauză să primească o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la respectiva persoană sau să le transmitem unei alte entități indicate de respectiva persoană;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor personale, de către operatorul de date personale.

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare privitoare la păstrarea datelor și documentelor. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal, în ceea ce privește numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa profesională, adresa de reședință, C.N.P., număr de telefon, număr de fax, adresă de email, nr. și serie carte de identitate, sau alte date personale pe cale le colectăm cu ocazia încheierii actului/contractului privind prestarea serviciilor medicale, sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani, în baza Art. 25 din Legea 82/1991.

Retragerea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale, la care a consimțit anterior persoana în cauză, nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care este retras consimțământul, SENARIUS nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale respectivei persoane și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea respectivelor date cu caracter personal. SENARIUS va putea, totuși, prelucra respectivele date cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru a continua prelucrarea datelor personale.

SENARIUS va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care nu mai sunt necesare în mod rezonabil pentru scopurile menționate mai sus, ori atunci când este retras consimțământul (dacă este cazul) și dacă nu mai există motive legitime ori imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către SENARIUS a datelor respective și care ar prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei în cauză sau dacă respectivele date personale nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în fața instanțelor judecătorești.

Mai multe informații, complete și permanent actualizate, privind prelucrarea datelor personale le puteți consulta pe site-ul nostru, la adresa www. …, sau ne puteți contacta prin email la adresa: …, sau telefonic la numărul … sau vă puteți adresa direct personalului SENARIUS, la sediul nostru de la adresa Cluj-Napoca, … .

Dacă persoana în cauză dorește să exercite drepturile mai sus menționate cu privire la protecția datelor cu caracter personal, persoana în cauză ne poate contacta, folosind detaliile de contact anterior precizate.