GDPR

Prin prezenta, clinica medicală Senarius se angajează să respecte confidențialitatea și să protejeze datele cu caracter personal ale pacienților săi, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și legislația națională în vigoare. Această politică stabilește modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și protejăm datele personale ale pacienților noștri.

 1. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Clinica medicală Senarius colectează și utilizează datele cu caracter personal ale pacienților în scopul furnizării serviciilor medicale adecvate și de calitate. Colectăm aceste date în mod legal și transparent, iar utilizarea lor se face în conformitate cu scopurile stabilite. Informațiile colectate pot include, dar nu se limitează la:

 • Nume și prenume
 • Adresă de domiciliu
 • Număr de telefon și adresă de e-mail
 • Informații medicale relevante pentru furnizarea serviciilor medicale
 • Alte informații relevante pentru diagnostic și tratament
 1. Păstrarea și securizarea datelor cu caracter personal

Clinica medicală Senarius se angajează să păstreze datele cu caracter personal ale pacienților în siguranță și să utilizeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea acestora. Accesul la date este restricționat doar personalului medical autorizat și este utilizat strict în scopul furnizării serviciilor medicale.

 1. Divulgarea datelor cu caracter personal

Clinica medicală Senarius nu va dezvălui datele cu caracter personal ale pacienților săi terților fără consimțământul explicit al pacientului, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru a respecta obligațiile legale sau pentru furnizarea serviciilor medicale.

 1. Drepturile pacienților

Pacienții clinicii medicale Senarius au următoarele drepturi în ceea ce privește datele lor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces la datele personale
 • Dreptul la rectificare a datelor inexacte sau incomplete
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor personale (în anumite circumstanțe)
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale (în anumite circumstanțe)
 • Dreptul la portabilitatea datelor (în anumite circumstanțe)
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor personale (în anumite circumstanțe)
 1. Contact

Pentru orice întrebări, solicitări sau preocupări legate de confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizate in pagina de contact.

Scroll to Top